mbsw.cz
Fakturky v. 9.2.7

 

Stáhnout program  (ZIP)

Ukázky

Novinky

Podpora

 

 


           Doplněk:    Skladová evidence

 

Cena 810  Kč        
Objednávka Objednat můžete zde
Licence  Použití programu je určeno pouze pro jednu firmu (jedno IČ), s pevně daným názvem firmy. V rámci jedné firmy jej však lze instalovat a používat bez omezení.
Nová verze V ceně
   
Požadavky Vyžaduje česká Windows 7 až 11

 

Program Fakturky slouží na vystavování faktur, což je práce potřebná pro každého podnikatele nebo firmu. je jednoduchý na obsluhu, vyhovuje jak drobným živnostníkům, tak větším firmám. Nejedná se o účetnictví, ale pouze o fakturaci doplněnou potřebnými maličkostm (dodací listy, ceník, pokladna,přijaté faktury, odesílání E-mailem., využití čárového kódu, QR platba na faktuře atd.)

Umožňuje navíc proti verzi, která je zdarma, další zajímavé funkce.Kromě vystavováni faktur a dodacích listů plní další funkce. Např. evidenci vydaných a přijatých faktur, fakturace z dodacích listů, pokladní doklady, které již obsahuje a není potřeba nic dalšího.

Pracuje s evidencí příjmových a výdajových dokladů včetně jednoduché pokladní knihy, umožňuje odeslání faktury elektronickou poštou nebo výstup obrazu sestavy do různých formátů (PDF, DOCX, ODS, ODT, HTML, DOC, XPS, XML) nebo export a import dat ( ISDOC, TXT, XLS, DBF, XML). Umožňuje také vytvořit více nezávislých řad pomocí jednoho programu. Na jednom počítači lze nainstalovat do různých složek a provozovat tento program vícekrát. Výstupní doklad může být i v jiném jazyce. Můžete uložit fakturu jako šablonu, pro ulehčení příští práce. Podporuje režim přenesené daňové povinnosti. Platba pomocí QR kódu.


Pokud potřebujete fakturovat výdej ze skladu, stáhněte si a vyzkoušejte ještě program Skladík


Kontakt
- Dotazy a objednávky

 


 

 

Podrobnější popis

Jednoduše vyhotoví fakturu, dodací list nebo pokladní doklad, bez zvláštních nároků na znalost výpočetní techniky. Je vhodný pro plátce i neplátce DPH. Pro malé i větší podnikatele a živnostníky.

K dispozici máte neomezený počet samostatných nezávislých řad faktur a možnost vytvořit fakturu podle faktury z jiné řady
(např. podle zálohové faktury). Můžete si vytvořit sadu šablon a vytvářet nové faktury podle těchto šablon. Novou fakturu můžete také vystavit podle již existující faktury. Pro vystavováníé faktur lze použít řadu funkcí pro zefektivnění i zjednodušení práce, jako jsou:

- několik typů číselných řad, které Vám umožní automatické číslování
- dva typy formulářů, lišících se polohou loga firmy
- z toho vyberete řádkovou fakuru nebo volný formát
- vložení obrazu loga, vložení obrazu razítka nebo podpisu, kódu pro QR pplatbu
- možnost změny symbolu měny, možnost vložení IBAN, SWIFT
- použítí více různých jazyků ve výstupním dokladu s možností jejich vlastní definice, včetně exportu a importu těchto definic, lze doplnit i vlstní další jazyk
- vyhotovení různých přehledů o vydaných fakturách a přijatých fakturách (knihy faktur)
- ukládání obrazu faktury v několika formátech (PDF, DOCX, ODS, ODT, XSD) nebo jako data ve formátu XML, ISDOC
- odeslání faktury nebo dodacího listu E-mailem jako příloha v zadaném formátu (PDF, DOCX....)
- možnost digitálně podepsat a/nebo zašifrovat dokument PDF
- možnost zadávat položky faktury pomocí čárového kódu
- v řádkové faktuře pro plátce DPH, lze zvolit ve sloupci "Celkem" cenu bez DPH
-samostatně bez ohledu na fakturu lze vytvářet pokladní doklady příjmové, výdajové, dodací listy
- možnost odeslání hromadné upomínky na nezaplacené faktury E-mailem

 

Další nástroje, které máte k dispozici:

Dodací listy- lze vytvořít dodací list přímo z faktury nebo nebo samostatně, můžete pak vytvořit fakturu z jednoho nebo více dodacích listů

Ceník - slouží k usnanění práce při vkládání opakujících se položek do řádků faktury. Existují tři různé ceníky. Umožňují export a importt všech položek (TXT,DBF,XLS). Položky lze přenášet přímo do řádků faktury.
Filtrování ceníku, kopírování jednoho ceníku do druhého, přiřazení jedné firmy k ceníku, takže při zadání dodavatele je otevřen náležející ceník. Uložení obrazu tiskového výstupu třeba i části ceníku v různých formátech (PDF,DOCX, ODT, ODS, HTML, XSD) nebo jeho odeslání E-mailem jako příloha s možností výběru několika formátů (PDF,DOCX,ODT,ODS, HTML, XSD). Hromadné přepočítávání cen apod.
Můžete zadat čárový kód a položky do faktury pak přidávat čtečkou čárového kódu.

 

Kniha vydaných faktur - její tisk, přehledy o nezaplacených a zaplacených fakturách.

Kniha přijatých faktur
- evidence, přehledy a sestavy. Zadává se ručně podle došlé faktury včetně řádků.

Příjmové a výdajové pokladní doklady - samostatné číslování, vytváření a tisk, odeslání EET, případně i možnost další editace. Lze je vystavit samostatně nebo k vydané faktuře placené v hotovosti. Lze uložit obraz dokladu. Přehled o dokladech je zobrazen v pokladní knize
Samozřejmě je možné (stejně jako u ostatních nástrojů), spolu s další fakturační řadou vytvořit novou řadu pokladních dokladů.

Exporty a importy dat - vystoupí všechny položky po řádcích
- faktury, pouze export přehledu (TXT, DBF, XLS)
- ceník, export i import(TXT, DBF, XLS)
- odběratelé, export i import(TXT, DBF, XLS). Lze také vstoupit nebo vystoupit pouze jednu položku
- jednotlivé faktury ve formátu XML, ISDOC