mbsw.cz
Evidence (školního) majetku 4.1.0

 Stáhnout:    EŠM Demoverze

 

Ukázky

Novinky

Příručka


Program používají převážně školy, školky a podobná zařízení
. Umožňuje vedení evidence majetku. Lze evidovat jakýkoliv majetek bez potřeby vytváření odpisů majetku.

Umožňuje podchytit základní změny ve stavu majetku tj. pořízení, vyřazení, převody včetně tiskových výstupů. Eviduje místo uložení majetku, také v této souvislosti sleduje odpovědné pracovníky za tento majeteki umístění majetku..
Tiskne různé inventurní přehledy se stavem majetku. Přehledy majetku např. pro jednotlivé učebny nebo kabinety. Pro pracovníky přehledy svěřeného majetku. Cenové přehledy pro jiné orgány apod. Možnost sestav ukládat v jiných formátech (PDF, DOCX,ODT,HTML...)
nebo přímo odeslat sestavu el. poštou jako přílohu.

Umožňuje nezávislé vedení neomezeného počtu samostatných sbírek (katalogů) jedním programem. Např. zvlášť pomůcky uložené v kabinetech a ostatní majetek nebo zvlášť každou budovu školy nebo školu, školku a jídelnu apod.

Cena 1500  Kč
Licence  Použití programu je určeno pouze pro jedno IČ, s pevně daným názvem firmy. V rámci jedné školy jej však lze instalovat a používat bez omezení.
Nová verze V ceně
   
Požadavky Vyžaduje  Windows  7, 8, 8.1, 10, 11


Kontakt
- Dotazy a objednávky