Podnikové písemnosti v. 3.1.0

 

 

Plná verze je ke stažení a použití zdarma

 

 

Stáhnout

Ukázky

Novinky

Příručka

  

 


Program je určen pro vedení evidence písemností ve spisovně a archiválií podniku.
Umožňuje pořizovat data u jednotlivých původců písemností v příruční spisovně, Jejich předání do centrální spisovny nebo archivu včetně příslušných protokolů. Hlídá skartační lhůty, přesuny do archivu a skartování, včetně protokolů. Umožňuje vypůjčování písemností ze spisovny či archivu. Program obsahuje skartační typový rejstřík umožňuje vytvářet místní skartační plán, přiložena je i úprava pro města a obce. Vyhotovuje všechny potřebné výstupy. Umožňuje výstupy sestav i do souboru v jiných formátech, např. PDF, DOCX, HTML. Protokoly je možné odesílat E-mailem. Soubory PDF lze za šifrovat a/nebo digitálně podepsat.